About Us

10th (2021-2024) Board of Directors

Chairman
Yeo Eng Koon
Vice Chairman
Teo Kek Tjok @ Teo Kek Yeng
Vice Chairman
Lim Tiang Chuan
Vice Chairmen
Kwa Soon Yau @ Kwa Eng Giap JP, BBM
Honorary Secretary
Low Theng Whee
Assistant Honorary Secretary
Teo Kok Keong M.D (TCM)
Honorary Treasurer
Lim Hwee Hai
Assistant Honorary Treasurer
Dr Lee Peng Shu
Head, Academic Committee
Zheng Huang Fang M.D (TCM)
Deputy Head, Academic Committee
Lee Chia Khee M.D (TCM)
Deputy Head, Academic Committee
Quek Su-An M.Med(TCM)
Director
Loh Kim Gek M.D (TCM)
Director
Lim Weihan (Lin Weihan) M.D (TCM)
Director
Khoo Boo Liat
Director
Goh Xin Yi M.P.H
Director
Shen Ren Yuan M.C.I
Director
Leow Xin Ting, Kimberly M.Med(TCM)
Director
Wong Chiah Yuen
Director
Tiew Chong Hui, Grace
Director
Chua Shin Yoong
Scroll to Top

Menu